Alle whitepapers

Van verborgen naar geborgen kampioenen

Wie al een tijdje meeloopt in de wereld van regionale economische structuurversterking komt het begrip regelmatig tegen: ‘de hidden champions, de verborgen parels, mooie middelgrote en grotere mkb-bedrijven, de regionale trots van beleidsmakers en bestuurders én het bewijs van regionaal economische kwaliteit. Als een top van de ijsberg die boven het water uitsteekt. En waarbij onder de waterlijn nog van alles wordt vermoed.

In elke regio klinkt met enige regelmaat de verzuchting: we weten met ons beleid en ons instrumentarium het mkb niet of onvoldoende te bereiken. Dan gaat het bijna altijd over deze groep ondernemers. Die nauwelijks deelneemt aan de regionale netwerken en, op een paar grote grazers na, geen gebruikmaakt van regelingen. Kortom, ondernemingen die niet actief participeren in het regionaal economisch ecosysteem. En dat is jammer, want regio’s en hidden champions hebben elkaar veel te bieden.

Wij vragen ons daarom af hoe de regio’s en de hidden champions over en weer meer profijt van elkaar kunnen hebben. We kijken daarbij naar mogelijkheden voor ‘bedienen’ en ‘benutten’. Dus enerzijds: wat is er nodig om het regionale ondernemers ecosysteem meer ten dienste te laten staan van deze groep bedrijven? En anderzijds: hoe kunnen deze ondernemingen de regionale ecosystemen versterken? En daarmee van grotere waarde zijn voor de concurrentiepositie van Nederland als geheel? En welke rol kan het rijk daarbij spelen?

Karakterschets hidden champions: 

  • Unieke producten in nichemarkten
  • Industriële toeleveranciers 
  • Actief op de wereldmarkt
  • Gedreven door behoeften klanten
  • Investeren in continu verbeteren, geen disruptieve innovatie
  • Hoge betrokkenheid en loyaliteit werknemers
  • Niet zelden een familiebedrijf 


Download het whitepaper en lees verder! 

Whitepaper aanvragen

Aanhef