Alle whitepapers

Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste Kamer binnen afzienbare tijd zal instemmen met dit wetsvoorstel, wordt in dit whitepaper ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor u als overheidswerkgever.

Inhoudsopgave

Inleiding
Wnra
Wat betekent dit voor u als overheidswerkgever?
Ontslagprocedures straks niet langer duur en tijdrovend?
Conclusie

Whitepaper aanvragen

Aanhef