Alle whitepapers

Tips en tricks bij de realisatie van integrale kindcentra

10 succesfactoren: welke constructie past bij jouw situatie?


Het sluiten van overeenkomsten over onderwijsvoorzieningen is complex en vraagt om maatwerk. Hekkelman Advocaten heeft daarom sinds tien jaar een dedicated kennisteam, dat intussen tientallen opdrachtgevers (gemeenten enschoolbesturen) heeft geadviseerd.

Graag delen we in dit Whitepaper onze expertise en geven we praktische tips.

Whitepaper aanvragen

Aanhef