Alle whitepapers

Thuiswerkprotocol. Een praktisch kader voor iedere werkgever

Medio maart van dit jaar kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken. Een oproep waar grootscheeps gehoor aan is gegeven.

Thuiswerken is niet nieuw. Binnen sommige werkgevers bestonden al mogelijkheden tot thuiswerken. Het collectief thuiswerken op verzoek van de werkgever, of als uitvloeisel van overheidsmaatregelen, kenden we niet, of in ieder geval niet in deze omvang.

Het op grote schaal thuiswerken noopt tot het stellen van regels. Immers heeft een werkgever de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek en zal hij daarmee dus ook achter de voordeur zijn invloed moeten kunnen uitoefenen.

Bovendien heeft het recente thuiswerken gezorgd voor nieuwe situaties. Ook deze nieuwe situaties en inzichten kunnen ervoor zorgen dat werkgevers ten aanzien van de thuiswerksetting eisen aan hun werknemers willen stellen.

De regels en eisen kunnen worden opgenomen in een protocol. Behalve de basisregels voor het thuiswerken, kunnen in een protocol ook de (gedrags)regels ten aanzien van het thuiswerken worden opgenomen, zoals de regels bij video-vergaderen, de werktijden, de omgang met bedrijfsmiddelen en bedrijfsgegevens, et cetera. Regels zijn bovendien nodig om te kunnen handhaven.

Inhoudsopgave

Uitgangspunten thuiswerken
Maatwerk
Model Thuiswerkprotocol

Whitepaper aanvragen

Aanhef