Alle whitepapers

Terugdringen onnodige vertraging woningbouw

Vertraging door onnodige bezwaar- en beroepsprocedures


Dit rapport agendeert het onderwerp ‘versnellen van juridische procedures’ bij de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen en met name daar waar vertraging optreedt door (onnodige) bezwaar- en beroepsprocedures. Extern en intern heeft de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) de afgelopen tijd al veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Naar ons idee moet het algemeen belang van voldoende woningbouw en de positie van de consument/koper meer voorop komen te staan. Die belangen blijven nu vaak sterk ondervertegenwoordigd. Dat kan niet de bedoeling zijn in de huidige markt waarin een groot tekort is aan woningen.

In dit rapport schetsen wij eerst de urgentie van het probleem. Daarna geven wij een integrale kijk op de zaak met alle aspecten die daarbij een rol spelen. Vertragingen vormen immers een veelkoppig monster. Vervolgens komt de rol van de projectontwikkelaar aan bod: wat kan deze zelf doen aan meer en snellere woningbouw? En tenslotte geven wij een aantal juridische oplossingsrichtingen in overwegingen die de NEPROM graag bespreekt met alle betrokkenen bij de (woning)bouwopgave. 

Verder lezen? Donwload het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef