Alle whitepapers

Strafrechtelijke aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

Op 10 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht (sector strafrecht) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag naar de strafrechtelijke vervolgbaarheid van een gemeente als wegbeheerder ter discussie stond. De rechtbank Utrecht oordeelt dat gemeenten geen strafrechtelijke immuniteit genieten wanneer zij door het nalaten van het nemen van verkeersmaatregelen een gevaarlijke verkeerssituatie laten voortbestaan. In de concrete zaak brengt dit een veroordeling van de gemeente Stichtse Vecht met zich mee voor dood door schuld ter zake het overlijden van twee motorrijdsters als gevolg van een ongeluk. In dit whitepaper zal nader worden stilgestaan bij deze uitspraak, en meer in het algemeen bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van decentrale overheden.

Inhoudsopgave

De casus
De zaak
Bespreking
- Strafrechtelijke immuniteit decentrale overheden
- Civielrechtelijke aansprakelijkheid

Whitepaper aanvragen

Aanhef