Alle whitepapers

Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling

Er ligt een enorme opgave in onze steden om voldoende woningen nieuw te bouwen en om gedifferentieerde, gezonde en veerkrachtige wijken en buurten te ontwikkelen. De intensieve samenwerking tussen markpartijen (ontwikkelaars en beleggers) en woningcorporaties, in goed samenspel met de gemeente, kan grote synergievoordelen opleveren. Dat staat centraal in de publicatie Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling van Aedes, De Vernieuwde Stad en de NEPROM.

Inhoudsopgave

  • Stadshuwelijk vereist gedeeld commitment
  • Door projecten te verknopen kan de ideale mix ontstaan
  • Flexibiliteit bepaalt kwaliteit samenwerking stadspartners
  • Betrokkenheid bewoners verrijkt stedelijke vernieuwing

Whitepaper Aanvragen

Aanhef