Alle whitepapers

Schendt de bijstandswet het vertrouwen in de burger?

Het vertrouwen tussen overheid en inwoners heeft een knauw gehad. De overheid vertrouwt de burger niet en de burger vertrouwt de overheid niet. En de samenleving als geheel staat wantrouwend tegenover beiden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een inventarisatie van kennelijke hardheden in wet- en regelgeving, om het vertrouwen te herstellen. Maar zit daar de oplossing? Natuurlijk is het zinvol om specifieke punten waar de uitvoering tegenaan loopt op te pakken en aan te passen. Maar daarmee zijn we er niet. Echt niet. Ik laat u zien hoe de publieke opinie op 2 vergelijkbare casussen diagonaal tegenover elkaar staat, binnen dezelfde wet- en regelgeving. Het probleem zit dus niet alleen in de wet. Maar waar dan wel? Ik neem u mee in 3 lijnen die bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de driehoek overheid, burger en samenleving. Die 3 lijnen gaan over het mensbeeld dat we hebben, over werken vanuit het effect en over gelijke waardering in plaats van gelijke kansen. En het goede nieuws? We kunnen daar morgen al mee beginnen! U, ik, wij allemaal, er is geen noodzaak om te wachten tot een ander iets doet. Wat gaat u morgen anders doen?

Inhoudsopgave

Inleiding
1 1 wet, 2 meningen
1.1 Draaideuruitkering
1.2 180 graden gedraaid
2 Herstel van vertrouwen
2.1 Mensbeeld
2.2 Effect
      Werken vanuit effect of werken vanuit de bedoeling?
      Richting aan geboden ruimte
2.3 Gelijke waardering in plaats van gelijke kansen
3 Samenvattend
Over Stimulansz

Whitepaper Aanvragen

Aanhef