Alle whitepapers

Randvoorwaarden Datagedreven werken

Is jouw gemeente klaar om datagedreven te werken?

Data is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het huidige bedrijfsleven. Tegenwoordig wordt data automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, mobiele telefoons en ga zo maar door. Naast ondernemers gebruiken gemeenten ook data om zo hun dienstverlening efficiënter te maken. Maar voordat er succesvol datagedreven gewerkt kan worden binnen een gemeente moet er eerst voldaan worden aan een vijftal randvoorwaarden.

Inhoudsopgave

  1. Doelbinding
  2. Verantwoording
  3. Gemeenschappelijke taal
  4. Wisselwerking politiek - 'ambtenarij'
  5. Integratie Privacy Professional

Conclusie: zorg voor een duidelijke doelbinding

Whitepaper aanvragen

Aanhef