Alle whitepapers

Publiek-private samenwerking in de technische branche

Een analyse van zij-instroomtrajecten die zich richten op instroom in de techniek om Nederland de komende 100 jaar leefbaar te houden. 

"Als Nederland in 2030 de doelstellingen van het klimaatakkoord wil halen (49% minder CO2-uitstoot in 2030) zijn er zo'n 23.000 extra werknemers nodig die daarvoor het benodigde werk kunnen doen. Als we voor 55% minder uitstoot gaan, zijn dat er zelfs 28.000."

(Bron: Ecorys en NVDE)

Inhoudsopgave

Inleiding
Uitdagingen PPS'en en zij-instroom in techniek
Oorzaken
Kansen voor de toekomst

Whitepaper aanvragen

Aanhef