Alle whitepapers

Ouderen op de koopwoningmarkt

Vanaf 2020 komen er in een keer relatief veel ouderen bij: de babyboomers van 1945. Daarna volgen de anderen van de geboortegolf na het einde van de Tweede Wereldoorlog in een rap tempo. Het is een groep om rekening mee te houden, zeker op de koopwoningmarkt. Zij waren het die vanaf halverwege de jaren zeventig het aandeel eigenwoningbezit opkrikte. Er komen dus vooral veel oudere woningbezitters bij.

Dat er straks relatief veel oudere eigenaar-bewoners zijn, verandert de woningmarkt en kan nieuwe beleidsvraagstukken op de tafel brengen. Wat zijn hun verhuiswensen en kunnen ze die realiseren? Hoe zit het met de betaalbaarheid? Welke woningen komen er straks op de markt? Wat is daarvan de kwaliteit? En zijn er regionale verschillen? Om antwoorden te geven op dergelijke vragen of om nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van ouderen met een eigen woning, is feitelijk inzicht in de huidige en toekomstige omvang van het eigenwoningbezit een noodzaak, eveneens als de verhuiswensen.

Dit rapport, dat tegelijkertijd wordt gepubliceerd met een webinar over de ouderen op de koopwoningmarkt, geeft enkele inzichten. Het rapport is niet geschreven om nu al antwoorden te geven op toekomstige vragen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Eigenwoningbezit onder 75-plussers
Aantal koopwoningen
In welke woningen wonen 75-plussers?
Verdubbeling 75-plussers met een koopwoning
De verhuisgeneigdheid onder 75-plussers
Verhuisgeneigdheid
Woonlasten
Vermogen in de woning
Wat kopen en verkopen 75-plussers
Verkopen
Transactieprijzen
Winsten door ouderen

Whitepaper Aanvragen

Aanhef