Alle whitepapers

Op weg naar expertise in toegepaste rechtmatigheid

Gemeenten staan voor de uitdaging om de uitgaven binnen de Wmo en/of Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. Het optimaal gebruikmaken van rechtmatigheid is een manier om transformatie, waardecreatie, kostenbeheersing en kwaliteit te verbeteren.

Deze whitepaper is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wmo en/of Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Inhoudsopgave

De transformatie
De huidige praktijk
De integrale aanpak
De 3 adviezen
Een praktijkvoorbeeld
Toegepaste rechtmatigheid

Whitepaper Aanvragen

Aanhef