Alle whitepapers

Onderzoek naar de woonsituatie en -wensen van jongeren

Uit cijfers van Woningnet blijkt dat van alle woningzoekenden bijna de helft (49%) uit de leeftijdsgroep 23 tot 35 komt. Waarom komen juist jongeren naar hun eigen oordeel zo moeilijk aan een geschikte en betaalbare woning? En, wat betekent dat voor bijvoorbeeld het levensgeluk van deze doelgroep? Op deze en andere vragen geeft dit onderzoek antwoord. De 1828 Groep ontwikkelde het 1828-concept: kleine, zelfstandige woningen voor jongeren van 18 tot 28 jaar, met collectieve voorzieningen. Dit concept is mede tot stand gekomen door gesprekken met jongeren tijdens woonpanels. Hieruit kwamen naast uitdagingen rond het vinden van een geschikte woning ook andere issues naar voren die bij deze doelgroep spelen. Dit onderzoek gaat dan ook verder dan vragen over woonwensen alleen, het geeft ook een beter inzicht in hun activiteiten en uitdagingen op het gebied van mobiliteit, vrijetijdsbesteding, hun toekomstbeeld en eenzaamheid. HET ONDERZOEK In opdracht van 1828 Groep voerde De Wijde Blik in de periode van 16 tot 24 april 2020 een onderzoek uit onder jongeren van 18 tot 28 jaar om hun woonwensen in kaart te brengen. Hierbij richtten we ons op starters, die aan het begin staan van hun woon- en werkcarrière. Aan het onderzoek namen 1.848 jongeren deel (13,4%). De peiling is online uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Inleiding
2 Managementsamenvatting
3 Resultaten
3.1 Persoonlijke vragen
3.2 Tijdsbesteding
3.3 Woning zoeken
3.4 Woonwensen
3.5 Eenzaamheid
3.6 Toekomst
3.7 Tot slot

Whitepaper Aanvragen

Aanhef