Alle whitepapers

Ondergrondse afvalcontainers

Ondergrondse containers worden veelvuldig gebruikt bij de inzameling van huishoudelijk afval. Maar wat moet er allemaal gebeuren voordat zo’n container op de daarvoor bestemde plek kan worden geplaatst? 

Om gemeenten te helpen bij de besluitvorming omtrent plaatsing van ondergrondse containers, heeft de NVRD in samenwerking met Hekkelman Advocaten een stappenplan met bijbehorende Factsheet ondergrondse containers opgesteld. Hierin wordt uitgelegd welke (juridische) stappen genomen moeten worden wanneer een gemeente over wil gaan tot plaatsing van ondergrondse containers.

Inhoudsopgave

Inleiding
Stroomschema
Toelichting ad 1: Afvalstoffenverordening
Toelichting ad 2: Aanwijzing ORAC als inzamelvoorziening
Toelichting ad 3: Vaststelling beleidsregels
Toelichting ad 4: Afdeling 3.4 Awb
Toelichting ad 5: Aanwijzingsbesluit
Toelichting ad 6: (Definitief) Aanwijzingsbesluit
Toelichting ad 7: Beslissing op bezwaar
Toelichting ad 8: Beroep bij Afdeing bestuursrechtspraak van de Raad van State
Toelichting ad 9: Evt. verzoek om voorlopige voorziening

Whitepaper aanvragen

Aanhef