Alle whitepapers

Nederlands innovatiebeleid: wat gaat goed en wat kan beter?

‘We zijn niet hard genoeg voor elkaar’ was de kop boven een openhartig interview met Prins Constantijn, Special Envoy van Start-upDelta, in het Financieel Dagblad van 13 februari vorig jaar. In dat interview waarschuwt Prins Constantijn dat Nederland de boot dreigt te missen met sleuteltechnologieën, terwijl we hofleverancier zouden moeten zijn. De oorzaak daarvan is in zijn ogen een gebrek aan urgentie en strategisch gecoördineerd beleid. We werken langs elkaar heen en maken onvoldoende heldere keuzes. Nederland doet het niet slecht, maar andere landen gaan veel harder. Het gevolg daarvan zal zijn dat Nederland zijn koploperspositie verliest, dat onze welvaart niet houdbaar is en onze economie en maatschappij niet toekomstbestendig zijn.

Een ander perspectief; dezelfde conclusie

Dit interview kwam ons onder ogen in een tijd dat wij al regelmatig met elkaar spraken over het Nederlandse innovatiebeleid en de effecten die we daarvan zagen op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen. Wie zijn wij? Wij zijn Bas Doets (Directeur E&E advies), Rob Schouten (Partner NieuwBeeld) en Hendrik van der Meulen (Directeur KplusV). Wij vertegenwoordigen drie adviesbureaus met een omvangrijke en gespreide adviespraktijk op het terrein van innovatie en economie. We zijn al jarenlang actief in het Nederlandse innovatie-ecosysteem en hebben een intrinsieke motivatie om Nederland aan de wereldtop te houden als het gaat om innovatie. Daarmee hebben we hetzelfde doel als veel beleidsmakers. Tegelijkertijd doen we veel waarnemingen die ons zorgen baren en op basis waarvan wij denken dat we ons innovatiebeleid beter moeten organiseren. We voelen de urgentie en komen tot dezelfde conclusie als Prins Constantijn, alleen vanuit een ander perspectief. Het perspectief van Prins Constantijn is top-down; ons perspectief is bottom-up.

Jullie uitnodiging en onze aanpak

Wij hebben dit vraagstuk met achterliggende oorzaken verkend in gesprekken met de directie Ondernemerschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Na deze gesprekken werden wij vanuit het ministerie aangemoedigd om een essay te schrijven over onze waarnemingen, de diagnose erachter en mogelijke oplossingsrichtingen. Met veel plezier hebben wij die handschoen opgepakt.

Leeswijzer: hoe hebben we dit essay opgebouwd?

In dit essay schetsen we allereerst waar we nu als Nederland staan, zeg maar het vertrekpunt. Daarna staan we stil bij de waarnemingen die wij door de jaren heen gedaan hebben ten aanzien van een aantal kritische elementen in ons innovatie ecosysteem. We doen dat aan de hand van het Ecosysteem Canvas-model. In het bijzonder gaan wij in op het functioneren van de ondersteuningsinfrastructuur, de toegang tot kapitaal, kennis, talent en de markt en ten slotte het innovatiebeleid. We hebben deze onderwerpen voorzien van praktijkobservaties en we beschrijven de onderliggende mechanismen. Hier stellen we als het ware de diagnose voor het Nederlandse innovatie-ecosysteem. Vervolgens richten we onze blik op de toekomst: wat zou er wat ons betreft moeten gebeuren om als Nederland aan de top te blijven? We roepen het ministerie van EZK op om de regie te pakken: organiseer, versnel en inspireer! We ronden af met een pleidooi voor een breed discours met alle direct betrokkenen.

Verder lezen? Download dan dit stuk! 

Whitepaper aanvragen

Aanhef