Alle whitepapers

Nazorg Ex-Gedetineerden, met de handen inéén

In het onlangs verschenen advies van de RSJ zijn korte detenties nader bekeken en blijkt dat driekwart van alle detenties korter duurt dan drie maanden. Ook deze korte detenties hebben schade tot gevolg; voor de burger, maar ook voor de maatschappij. Daarom is het van wezenlijk belang dat de re-integratie succesvol is. Met de Wet straffen & beschermen en het Bestuurlijk Akkoord is er een duidelijke stap gezet in de richting van samenwerking tussen DJI, 3RO en gemeenten.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef