Alle whitepapers

Monitoring beleidsprogramma circulair textiel

De textielindustrie zorgt onder andere voor een grote ecologische voetafdruk, kent een hoog waterverbruik en stoot veel broeikasgas uit. Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kg aan textiel en gooien jaarlijks ongeveer 11 kg textiel weg. Van dit textielafval recyclen we in Nederland slechts 30%. Duurzaam en circulair textiel als norm. Daar werkt KplusV aan met overheden, ondernemers en onderwijs aan.

Introductie 

In april 2020 is het Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 uitgebracht. Hierin staat een aantal  doelen en acties beschreven. Om te bepalen of de doelen gehaald worden en of de keten op koers ligt om de doelen te halen is er een monitoringssystematiek opgesteld. Deze rapportage beschrijft de meting van de textielketen in het jaar 2020 en komt voort uit de eerder ontwikkelde systematiek voor het monitoren van de doelstellingen in het Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025, alsmede de doorontwikkeling hiervan. De doorontwikkeling heeft met name betrekking gehad op verfijning van de data en de organisatie van data-aanlevering.

Nederlandse textielmarkt

Deze rapportage gaat over het textiel zoals gebruikt op de Nederlandse (textiel)markt. De textielketen is  echter dusdanig internationaal georiënteerd dat het niet volstaat om enkel te monitoren wat er binnen de landsgrenzen gebeurt. Zo is de toeleveringsketen van textielproducten voornamelijk gevestigd buiten Nederland en kennen we aan de achterkant van de keten ook een afzet in andere EU-landen en daarbuiten. Het gaat hier dus om textielproducten die door  Nederlandse eindgebruikers (bedrijven of consumenten) worden gebruikt.

Type textielproducten

Een tweede scope afbakening betreft welke textielproducten onder deze rapportage vallen. Door verschillende toonaangevende instanties worden verschillende indelingen gehanteerd. Hier is de volgende afbakening van textielproducten gehanteerd:

  • Consumentenkleding: (zoals kleding, ondergoed, kousen en sokken).
  • Bedrijfskleding: (zoals kleding, kousen en sokken voor bedrijfsmatige doeleinden).
  • BBK-linnen: bed-, bad- en keukenlinnen en vitrage/gordijnen voor particuliere en bedrijfsmatige doeleinden (zoals lakens, dekens, slopen, dekbedhoezen, handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten, washandjes etc.).

Leeswijzer

De meting is opgezet aan de hand van de textielketen zoals weergegeven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de verschillende indicatoren en schetst daarmee een cijfermatig beeld van de textielketen. Hoofstuk 4 schetst een conclusie en enkele inhoudelijke beleidsaanbevelingen. 

Verder lezen? Dowload dan de rapportage!

Whitepaper aanvragen

Aanhef