Alle whitepapers

Modelverordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022

Voor de 10 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zijn we aan de slag gegaan met de afbakening van jeugdhulp. Wanneer is er sprake van jeugdhulp en wanneer niet? De jeugdwet heeft een open karakter en dat is heel mooi maar brengt ook dilemma’s met zich mee. En dat zijn niet alleen financiële dilemma’s; er zijn of dreigen serieuze arbeidsmarktvraagstukken op korte en middellange termijn waardoor de huidige verordeningen van deze gemeenten tegen het licht gehouden moesten worden en geactualiseerd.

Jb Lorenz voerde allereerst een bureauonderzoek uit naar stand van zaken rondom de verordeningen jeugdhulp bij de gemeenten in NL. Het merendeel van de verordeningen is na 2015 niet meer wezenlijk aangepast aan de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan. Eén van de transformatiedoelen in het jeugddomein is normaliseren en demedicaliseren. Dat vraagt om gedragsverandering van zorgaanbieders, toeleiding, ouders en hun omgeving en nadere definiëring van wat jeugdhulp daadwerkelijk is. Een goede en heldere verordening biedt een raamwerk om de transformatiedoelen te realiseren. Bij dit traject hebben we waardevolle inzichten en praktijkervaring opgedaan rondom de totstandkoming van een nieuwe verordening jeugdhulp.

We hebben voor de 10 gemeenten een concept-modelverordening tot stand gebracht. Download hier de modelverordening.

Whitepaper aanvragen

Aanhef