Alle whitepapers

Medewerkers opleiden in Datageletterdheid

Er zijn steeds meer data in de wereld terwijl de vaardigheden om met deze data om te gaan achter blijven bij de mens. Er is een ‘gat’ (the gap) tussen deze twee. En door de dynamiek en ontwikkeling van techniek, kunstmatige intelligentie en Big Data neemt de omvang van de data in een razendsnel en exponentieel tempo toe. In opleidingen op Hogescholen en Universiteiten wordt nagenoeg niet stil gestaan bij de data soft skills. We bieden handvaten voor de mens om datageletterder te worden en zich voor te bereiden op de data-toekomst en willen daarmee ‘the gap’ doen verkleinen.

Aan de slag

We helpen mensen data-bewuster te worden en activeren en enthousiasmeren hen om meer met data te gaan werken. Dit doen we door:

1. Assessments af te nemen;
2. Datageletterdheid online trainingen vanuit de inhoud en gekoppeld aan domein/thema;
3. Datageletterdheid Workshops vanuit de inhoud en gekoppeld aan domein/thema;
4. Lesmateriaal.

We ontwikkelen passende leerlijnen d.m.v. ‘blended learning’:

  • Mix tussen theorie & praktijk;
  • Individueel en in teams;
  • Online training datageletterdheid binnen Fysiek Domein/Sociaal Domein/Dienstverlening/Bedrijfsvoering;
  • Interactieve workshops;
    • Thema/domein;
    • Aan de slag met eigen data, rapportages, dashboards;
  • Serious Gaming (bijv. Datagame);
  • Digitale huiswerkboeken om zelf mee aan de slag te gaan, uiteindelijk leer je je datageletterdheid het meest te versterken door te doen en te oefenen. Met praktische opdrachten, toolkits en bewezen aanpakken helpen we je op weg.

Benieuwd wat Datacompetent voor uw organisatie kan doen?

Whitepaper aanvragen

Aanhef