Alle whitepapers

Juiste communicatie en participatie van inwoners essentieel in ontwikkeling laadinfrastructuur gemeenten

De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven van deze tijd. De Nederlandse overheid zet daarom in om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In 2050 moet de CO2 uitstoot met 95% zijn gedaald. Het verduurzamen van onze mobiliteit is een belangrijk onderdeel uit het Klimaatakkoord om deze doelstelling te behalen. Er wordt ingezet op verschillende pijlers in de mobiliteit, zoals het verduurzamen van personenvervoer, stadslogistiek en het verduurzamen van energiedragers (het elektrificeren van motoren en het gebruiken van biobrandstoffen). Eén van de doelstellingen is dat na 2030 alle nieuw verkochte auto’s zero-emissie zijn. Om de groei van elektrische auto’s die dit ten gevolg heeft te ondersteunen, streeft de regering ernaar 1.8 miljoen laadpalen te realiseren in de aanloop naar 2030 (Klimaatakkoord, 2019, p.47).

Waarom zijn er zoveel laadpalen nodig? Het realiseren van laadinfrastructuur is essentieel om de beoogde groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren. Een elektrische auto moet immers worden opgeladen met stroom. Dit betekent dat deze auto’s ergens stil moeten staan om hun batterij te kunnen opladen. Dit gebeurt steeds vaker op openbare parkeerplaatsen met een laadpaal, omdat niet alle elektrische rijders de mogelijkheid hebben hun auto op eigen terrein op te laden.

Inhoudsopgave

Transitie, acceptatie en versnelling
Laadinfrastructuur in Nederland
Het participatieproces bij het realiseren van laadinfra in de praktijk
Conclusie
Literatuur

Whitepaper aanvragen

Aanhef