Alle whitepapers

Human Resource Analytics maakt succesvolle overheidstransformatie mogelijk

HR-managers bij de overheid staan voor een belangrijke verandering. Achter hen liggen de methodieken voor het managen van het personeelsbestand gebaseerd op traditionele informatiesystemen. Dit is veelal reactief, in plaats van met inzicht, planmatig en proactief. Met de mogelijkheden die nu beschikbaar komen kunnen HR-afdelingen hun klanten (medewerkers, managers, totale organisatie) gaan helpen om de juiste samenstelling van het personeelsbestand, de noodzakelijke skills en ervaringen te realiseren, die gaan helpen bij het effectiever besturen van de organisatie, en daarmee van het land.

Het benutten van het potentieel van data levert grote waarde bij de transformatie van overheidsorganisaties.

Inhoudsopgave

HR-managers bij de overheid staan voor een belangrijke verandering
- Wat is de aanleiding voor deze stap in de toekomst?
DEEL 2: De oplossing
- Optimalisatie van het overheidspersoneel
DEEL 3: Uitdagingen versus SAS oplossingen
- HR-uitdagingen oplossen met SAS
Hoe nu verder?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef