Alle whitepapers

Hoe ga je om met financiële tekorten?

Bijna alle gemeenten verwachten een begrotingstekort in 2021, waarvan een grote kostenpost het sociaal domein is. Met name de uitgaven voor de Jeugdzorg dragen enorm bij aan het begrotingstekort. Maar hoe kunnen oplopende tekorten inzichtelijk worden gemaakt, zodat gemeenten weer grip op uitgaven krijgen?

Dit door middel van georganiseerde bedrijfsvoeringsprocessen, betrouwbare data welke terug is te zien in ons dashboard en door middel van stuur- en managementinformatie. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip op oplopende tekorten.

De onderstaande punten geven een efficiënt en ingericht proces weer, waaruit betrouwbare en valide data komt dat inzicht geeft. Vanuit deze data kan er worden gestuurd op zowel beleid als toegang om de tekorten die er zijn aan te pakken.

Inhoudsopgave

Grip op bedrijfsvoeringsprocessen
Inzicht op dit moment
Grip op data om te sturen
Inzicht in de toekomst
Grip op voorspelling van kosten
Grip op doelmatig- en rechtmatigheid van zorg
Wat levert het op voor gemeenten?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef