Alle whitepapers

Hoe data en analytics gemeenten helpen grip te krijgen op complexe uitdagingen

Gemeenten staan voor uitdagingen die niet meer op de traditionele manier kunnen worden aangepakt. De complexiteit van control, verantwoordelijkheid, transparantie, snelheid van handelen en de maatschappelijke en politieke impact vraagt een andere inzet van de kennis en competenties binnen gemeenten.

Voor een goede sturing draait het om integraal beleid, gebaseerd op data en feiten in plaats van inschattingen. De verwachting is dat de complexiteit alleen maar toeneemt.

Inhoudsopgave

Complexiteit
Uitdagingen
Rol van data en Analytics

  • De mens in de organisatie
  • De processen
  • Technologie
  • Data

SAS biedt oplossing
De oplossing voor het sociaal domein - integrale analyse
Voorbeeldcase 1 WMO
Meer antwoorden voor de vragen binnen het sociaal domein
Voorbeeldcase 2 Analyse van ondermijning
Methodiek
Stap 1 – Inzicht en aanpak
Stap 2 – De POC
Stap 3 – Evaluatie en vervolg

 

Whitepaper aanvragen

Aanhef