Alle whitepapers

Het datacenter als spil in de digitale transformatie van gemeenten

Deze whitepaper geeft een overzicht van de uitdagingen én kansen waar gemeenten mee te maken kunnen krijgen bij de digitale transformatie die zij doormaken. De nadruk ligt daarbij op de hiervoor benodigde ITinfrastructuur en op de uitbesteding van het interne datacenter dat een belangrijke rol speelt in deze transformatie.

Veel gemeenten zijn bezig met een transitie naar de cloud voor een deel van hun IT-infrastructuur. Ze hebben daarbij verschillende opties: private cloud (datacenter on-premises of extern), public cloud, of een combinatie daarvan (hybrid cloud). Ook kan hierin meespelen dat niet alle gebruikte applicaties geschikt zijn voor de cloud en dus nog op de klassieke manier in huis (on premises) moeten draaien. Het datacenter heeft hierin steeds een spilfunctie en zal de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid moeten bieden om de digitalisering optimaal te ondersteunen.

De beschikbaarheid van IT is cruciaal voor de dienstverlening van gemeenten. Fysieke en digitale beveiliging zijn belangrijker dan ooit. De verwerking en opslag van gemeentelijke data moet vanzelfsprekend aan wet- en regelgeving voldoen. Hierbij kan een aanwijsbare locatie van de opgeslagen data een rol spelen. Daarnaast is connectiviteit essentieel. Niet alleen connectiviteit met de cloud, maar ook met het internet en andere (overheids)organisaties.

Over het algemeen verzorgen gemeenten hun IT nog helemaal zelf, terwijl dit geen kernactiviteit is. De continuïteit van de dienstverlening, de connectiviteit en de fysieke beveiliging behoren juist tot de kernactiviteiten van een extern datacenter. Uitbesteding van het datacenter kan daarom zorgen over de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, investeringen in up-to-date houden van en het voldoen aan wet- en regelgeving rond de locatie van data wegnemen.

Inhoudsopgave

Samenvatting. In het kort
Digitale transformatie bij de overheid en de rol van een extern datacenter. Digitalisering
Wat heeft een extern datacenter te bieden? De voordelen
Stapsgewijs naar de juiste datacenteraanbieder. Uitvoerbare fases
Conclusie. Snel en veilig met elkaar verbinden

Whitepaper aanvragen

Aanhef