Alle whitepapers

Handvatten voor aanbesteden binnen het sociaal domein

Deze whitepaper heeft als doel om gemeenten handvatten te bieden die zij kunnen gebruiken bij marktconsultaties, gesprekken met aanbieders in het sociaal domein of aanbestedingen om te komen tot een geschikte partner in de uitvoering van de backoffice. Door meer specifieke vragen te stellen of requirements te stellen kunnen kosten achteraf of nog erger – een systeem dat niet aansluit bij de beleids- en inkoopdoelstellingen – worden voorkomen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Regiesystemen

Doelstelling White paper

Koppeling Front-office

GGK Berichtenverkeer

CAK

SVB

Declaratieverwerking

Budgetplafonds

Grootboekbeheer

Uitbetalingsproces

Export van data

Monitor Sociaal Domein

Client Ervarings Onderzoeken (CEO)

Product beheer

Whitepaper aanvragen

Aanhef