Alle whitepapers

Grip op de zorg: een mission impossible?

Binnen het sociaal domein blijft het tobben met thema’s als prestatieverklaringen, administratieve lasten, zorgfraude en complexe regelgeving. Waar zorgaanbieders, binnen het sociaal domein, klagen over de hoge administratieve last door de verschillen in regels bij de diverse gemeenten en de moeite die het kost om de prestatielevering aantoonbaar te maken, zien gemeenten op hun beurt dat er bij een deel van de jeugdzorgaanbieders buitensporig veel winst wordt gemaakt, maar ook dat bij één op de vijf zorgaanbieders sprake is van onrechtmatigheden en bij 13% er sprake is van financiële risico’s1.

Dus ondanks alle inspanningen, regels, materiële controles, accountantsverklaringen en administratieve lasten is het niet in de grip. Zo steken de accountantskosten voor de jeugdzorg ver uit boven het gemiddelde van de zorgsector. Waar er gemiddeld sprake is van 1,52 euro aan accountantskosten per 1.000 euro omzet, ligt dit voor jeugdzorgaanbieders op 3,75 euro per 1.000 euro omzet, ook ruim hoger dan bijvoorbeeld bij ziekenhuizen2.

Ondanks alle inspanning, niet in de grip

Dit resulteert uiteindelijk niet in een situatie waarbij het ‘in de grip’ is: er blijft onvoldoende zicht op de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Enerzijds constateren we dat er veel inspanning wordt geleverd om de rechtmatigheid van de geleverde zorg goed aan te tonen en fraude te voorkomen, maar de conclusie is dat het onvoldoende lukt. Hoe krijgen we dan grip op dat de zorg daadwerkelijk is geleverd? Hoe verhoog je deze aantoonbaarheid van de prestatielevering?

Stipter en Be-Better hebben de handen ineengeslagen om de aantoonbaarheid van de prestatielevering betrouwbaarder en eenvoudiger te maken. Deze whitepaper gaat dieper in op de achtergrond van het probleem en op welke wijze wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren waarbij met slimme technologie de prestatieverklaring betrouwbaarder wordt en met minder inspanning kan worden gerealiseerd, idealiter zonder de afhankelijkheid van de accountsverklaringen, sneller en met meer grip.

Inhoud

Inleiding
Achtergrond
De PDC als basis
Open platform
Conclusie

Auteurs: Stef Verhage (Stipter) en Jouke Langhout (Be-Better)

Whitepaper Aanvragen

Aanhef