Alle whitepapers

Gids: zo start je in jouw gemeente met een burgerberaad

Burgervergaderingen en burgerpanels bestaan al sinds mensenheugenis. Al in de Griekse oudheid kwamen mannelijke inwoners en denkers bijeen om hun mening te geven en te stemmen over het beleid en de besluiten van de plaatselijke overheid.

Natuurlijk zijn we niet meer in het oude Griekenland – en onze samenleving en democratie zijn sindsdien aanzienlijk vooruitgegaan. Niet langer zien we besluitvorming door één enkele groep mensen als democratisch. We erkennen nu het belang van een inclusief besluitvormingsproces waarbij verschillende identiteiten zijn vertegenwoordigd.

Toch is het basisidee van de burgerraad niet veranderd. Namelijk: een diepgaand debat mogelijk maken tussen een willekeurig gekozen groep individuen die samen tot een conclusie komen en de publieke besluitvorming beïnvloeden.

Burgerberaden zijn de laatste jaren steeds populairder geworden als een nuttig instrument om de dialoog met diverse inwonersgroepen te bevorderen of gepolariseerde kwesties aan te pakken en gevoelige publieke debatten op te lossen. Zowel bij wereldwijde problemen als lokale uitdagingen kan het model van burgerberaden ons helpen om bij het bereiken van doordachte, inclusieve en effectieve oplossingen.

In deze gids lees je over de voordelen van burgerberaden en over voorbeelden van lokale overheden. Zo leer je hoe je zelf het proces voor een burgerberaad opstart. We duiken er samen in!

Inhoud

Introduction

 1. De theorie
  Het burgerberaad: een directe vorm van overlegdemocratie
  Landelijk of lokaal
  Vele boeiende voorbeelden van burgerberaden zijn echter op lokaal niveau
  Het proces
 2. Hoe de overlegdemocratie zort voor minder polarisatie
  Het burgerberaad als manier om polarisatie aan te pakken
  Dit zijn enkele van de belangrijkste manieren waarop overlegvde polarisatie binnen community’s aanpakt
 3. Een burgerberaad opzetten: handige methoden
  Denk na over je doel
  Zorg voor aanpassingen aan de lokale context
  Wees transparant
  Zorg voor oprechte vertegenwoordiging
  Betrek stakeholders
  Zorg voor de noodzakelijke middelen voor overleg
  Deel de resultaten en evalueer ze

Conclusie

Whitepaper aanvragen

Aanhef