Alle whitepapers

Europese subsidiekansen voor decentrale overheden 2021-2027

Europa stelt de komende zeven jaar miljarden beschikbaar voor thema's als energietransitie, mobiliteit en de economie. Deze gelden worden verdeeld over een groot aantal omvangrijke Europese subsidieprogramma's, die vaak ook nog zijn opgedeeld in meerdere aanvraagtijdvakken op verschillende thema's en type projecten.

Om gemeenten, provincies en waterschappen alvast een beetje wegwijs te maken in de subsidiekansen voor de komende zeven jaar, heeft Vindsubsidies de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor Nederlandse overheden per thema op een rij gezet.

Inhoudsopgave

Energietransitie en Circulaire economie
Klimaat
Duurzame en Slimme mobiliteit
Digitalisering en Smart City
Regionale economie en Arbeidsmarkt

Whitepaper aanvragen

Aanhef