Alle whitepapers

Eén voor allen, allen voor één

Common Ground. Een gevleugelde term die sinds 1 tot 2 jaar overal opduikt. Het is het toekomstscenario waar gemeenten en softwareleveranciers samen naar toe werken.

Gemeenten, ICT-leveranciers en ketenpartners geven nagenoeg unaniem aan actief toe te werken, of te willen werken, naar Common Ground. Mede onder leiding van de VNG en VNG Realisatie is Common Ground op de kaart gezet en heeft het als begrip zijn weg gevonden naar visie- en beleidsstukken, naar werkgroepen waarin informatie-architecten en analisten zich buigen over architectuurprincipes en uiteindelijk ook naar aanbestedingsdocumenten voor nieuwe software. Niet zelden wordt leveranciers hierin gevraagd te voldoen aan Common Ground.

Dit is niet verwonderlijk als je bekijkt welke voordelen aan Common Ground worden toegeschreven: Common Ground leidt tot meer regie bij inwoners over de eigen gegevens, het leidt tot betere informatiedeling in de keten: waarin klassieke koppelproblemen voorgoed tot het verleden behoren en het maakt gemeenten minder afhankelijk van grote softwareleveranciers. Om slechts een paar van de voordelen te noemen.

Bij Stipter zien wij dagelijks de roep om Common Ground binnen het sociaal domein. Het sociaal domein is relatief jong en nog onderhevig aan verandering. Met een gedeelde toekomstvisie waarin de inwoner regie over zijn/haar ondersteuningsplan voert, de consulent geen administratieve last meer kent en traditionele backofficeprocessen volledig automatisch verlopen, wordt Common Ground als de heilige graal gezien die dit gaat realiseren.

Tegelijkertijd zien we gemeenten worstelen met vragen. Wat is Common Ground nu eigenlijk? Hoe vertalen de principes van Common Ground zich naar de praktijk? Is Common Ground iets dat eerst vanuit de bekende ivoren toren volledig bedacht moet worden, alvorens het kan worden uitgevoerd? Wat kan op korte termijn gerealiseerd worden? En wat kun je als gemeente wel en wat niet?

Inhoudsopgave

Waarom Common Ground?
Principes van Common Ground
Componenten: een soort bouwstenen
Zo sterk als de zwakste schakel?
Common Ground begint bij jezelf
Wat kun je als leverancier al doen?
Wat kun je als gemeente al doen?
Maar hoe dan wel?

Whitepaper Aanvragen

Aanhef