Alle whitepapers

Een smart city worden

Nieuwe, verbeterde en opkomende technologieën veranderen de manier waarop steden en gemeenten werken. Wanneer een stad informatietechnologieën gebruikt om haar burgers beter te kunnen besturen en dienen, wordt het een "Smart City", oftewel "slimme stad" genoemd. In smart cities gebruiken overheden technologieën zoals het Internet of Things (IoT), communicatie, sociale media, gegevensopslag en analytics (analyses) om proactief problemen op te lossen, organisatorische doeltreffendheid en efficiëntie te maximaliseren en service van een hogere kwaliteit aan burgers te leveren.

Informatietechnologie projecten bieden lokale overheden nieuwe uitdagingen op gegevensbeheer, data integratie en kosten. Neem daarin mee de steeds groeiende hoeveelheid streaming data uit sensoren in bijvoorbeeld straatverlichting, warmtemeters, openbare transportsystemen en meer. Steden kunnen deze uitdagingen overwinnen door een sterke analytische basis te creëren – waaronder een gecentraliseerde gegevensopslag – als het kader voor de stadsoverheid.

Om smart city-initiatieven succesvol te laten zijn en de verwachte voordelen te laten leveren, hebben verkozen bestuurders en hun medewerkers een duidelijke en overeengekomen visie nodig voor het initiatief en een benadering die past bij hun capaciteiten en behoeften.

Inhoudsopgave

De Smart City
De strategische rol van technologie in Smart Cities
IoT en telecommunicatie
Internet en sociale media
Cloudgebaseerde gegevensopslag
Analytics
Uitdagingen van Smart Cities overwinnen
Een analytisch kader creëren
Stap 1: De visie bepalen
Stap 2: Projecten selecteren
Stap 3: Gegevens evalueren
Stap 4: De beste benadering bepalen
Stap 5: Gegevensbeheer uitvoeren
Stap 6: Analytics gebruiken
Wees voorbereid op uw Smart City

Whitepaper aanvragen

Aanhef