Alle whitepapers

Democratische evaluatie van een lokale Sociale Agenda

Hoe ziet een democratische evaluatie van de lokale Sociale Agenda er uit?


In Nederland hebben veel gemeenten een vorm van een lokale Sociale Agenda. Nu, een aantal jaar na de decentralisaties, is het tijd voor evaluatie en eventueel actualisatie van deze agenda’s. Benieuwd wat zo’n evaluatie kan opleveren?

Wij hebben voor de gemeente Leiderdorp de lokale Sociale Agenda 2017-2021 geëvalueerd. De vraag was om te onderzoeken of de lokale doelen zijn bereikt, of de uitvoering is gegaan zoals gedacht en wat er geleerd kan worden voor de volgende Sociale Agenda. Daarbij hebben we zowel inwoners (via narratief onderzoek, zie voor meer informatie hier) en sociale partners (via focusgroepen en interviews) gevraagd naar hun ervaring. Deze ervaringen zijn de basis voor de evaluatie. De uitkomsten en aanbevelingen zijn daarmee vanuit de belanghebbenden zelf tot stand gekomen. Daarmee geven dezelfde ervaringen richting aan aanpassingen die waardevol zijn voor de inwoners en sociale partners. Bekijk nu de uitkomsten door ons rapport te downloaden en lees zelf wat onze evaluatie voor jullie kan opleveren.

Whitepaper aanvragen

Aanhef