Alle whitepapers

De Wet open overheid: 10 tips voor gemeenten

De Wet open overheid (Woo) raakt – als opvolger van de welbekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – alle bestuursorganen en dus ook gemeenten. Verzoeken om openbaarmaking, met zogenoemde Woo-verzoeken, leiden regelmatig tot complexe vragen en grote werkdruk. Daarom heeft Jan van Vulpen 10 tips over de Woo op een rijtje gezet. Met behulp van deze praktische tips voorkom je onnodige discussies en vervelende procedures.

Whitepaper aanvragen

Aanhef