Alle whitepapers

De transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt

Levend document met analyse van initiatieven in bouw en techniek om skillsgericht te werven en begeleiden.

Er is een groot tekort aan technische vakmensen. Nederland heeft als doel 49% minder CO2-uitstoot in 2030 te realiseren, maar om de doelstellingen van het klimaatakkoord in 2030 te halen zijn er zo'n 23.000 extra werknemers nodig. Sterker nog: Als we voor 55% minder uitstoot gaan, zijn dat er 28.000. (Ecorys onderzoek, 2020).
Tegelijkertijd zien we dat de aanwas van jonge technici afneemt, terwijl de toenemende uitstroom van technici wegens pensionering het probleem nog groter maakt.
De uitdaging van het tekort aan technisch personeel biedt aan de andere kant ook kansen voor werkzoekenden. Een belangrijke vraag waar House of Skills zich vanuit loopbaanpad Techniek & Bouw voor inzet is:
Hoe kan de skillsbenadering bijdragen aan goed functionerende loopbaanpaden richting techniek en bouw?

Inhoudsopgave

  • Inleiding
  • Bevindingen Loopbaanpad Techniek & Bouw
  • Uitdagingen
  • Kansen voor de toekomst
  • Bijlage: Initiatieven & tools

Whitepaper aanvragen

Aanhef