Alle whitepapers

De middengroepen betrekken

DuurzaamDoor, onderdeel van RVO.nl, brengt partijen bij elkaar om van elkaar te leren over de klimaattransitie en participatie. Samen met Buurtwarmte en Buurkracht heeft DuurzaamDoor een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de middengroepen in een wijk te betrekken in de transitie naar aardgasvrije wijken. Het bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie: 'De middengroepen betrekken'.

Inhoudsopgave

1. Principes voor een goed sociaal proces
Houvast aan principes bij een verscheidenheid aan methodes
Principes voor een goed sociaal proces
2. Wie zijn de middengroepen?
Verschillende betekenissen van de middengroepen
Middengroepen als segment in innovatiecurve
3. De kwaliteiten van middengroepen productief maken
Principes voor de middengroepen
Ruimte maken voor de middengroepen
Bekrachtig middengroepen in de rollen die ze nemen
4. Het sociale proces inclusief middengroepen en parels
Fase 1 Initiatie 24 Stap 1 Voorbereiding
Methodes om middengroepen te betrekken in stap
Stap 2 Coalitie 25
Methodes om middengroepen te betrekken in stap 2
Stap 3 Definitie
Methodes om middengroepen te betrekken in stap 3
Fase 2 Ontwikkeling
Stap 4 Ontwerp
Methodes om middengroepen te betrekken in stap 4
5. Wat vraagt dit van de overheid en initiatiefnemers?
Wat vraagt dit van de overheid?
Wat vraagt dit van initiatiefnemers en koplopers?
Bijlage 1: Overzicht sociaal proces met principes, rollen en parels
Bijlage 2: Ontwerpcriteria voor een businesscase

Whitepaper Aanvragen

Aanhef