Alle whitepapers

De betekenis van zij-instroom

Het commitment voor een technisch bedrijf om met de skillsbenadering en zij-instromers aan de slag te gaan

Één van de centrale thema's van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de woningnood: partijen maakten beloften voor de bouw van talloze huizen. Ook de energietransitie was een groot onderwerp. En zeker tegen de achtergrond van recente geopolitieke ontwikkelingen neemt de urgentie van alternatieven voor buitenlandse fossiele brandstoffen nog meer toe.

Om deze maatschappelijke problemen en politieke ambities het hoofd te bieden, zijn er nog meer en nog sneller extra technische arbeidskrachten nodig, die al moeilijk te vinden waren in de krappe arbeidsmarkt. Zij-instromers met waardevolle skills vanuit andere (overschot)sectoren aantrekken, is een prachtige kans om de vijver aan technici te vergroten. Toch concludeerden we in eerdere whitepapers dat enerzijds de resultaten van alle zij-instroomprojecten nog erg beperkt is. Het levert eerder honderden dan de tienduizenden technische vakmensen op die nodig zijn.

We zien gelukkig wel dat er veel initiatieven ondernomen worden vanuit zowel publieke als private hoek: in het vorige whitepaper plaatsten we alle bij ons bekende skillsinitiatieven en -tools die eraan bijdragen dat er meer mensen een duurzame baan in de techniek vinden in een overzicht. Dit laat zien hoeveel zij-instromers in deze skillsinitiatieven betrokken zijn én werk hebben gevonden in de sector. Een soortgelijk overzicht staat op de volgende pagina's.

De conclusie? De focus ligt teveel op het ondersteunen van de werkzoekende, terwijl juist bedrijven key zijn in de skillsrevolutie. Het zijn de bedrijven die ervoor kunnen zorgen dat zij-instromers duurzaam instromen en zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen hun organisatie en de sector techniek & bouw! Het doel van dit whitepaper is daarom: analyseren wat wel en niet werkt in het werk-naar-werksysteem.

Whitepaper aanvragen

Aanhef