Alle whitepapers

Datageletterdheid

Datagedreven werken is tegenwoordig niet meer weg te denken bij organisaties. Zowel nationaal als internationaal zijn organisaties aan het investeren in hun informatievoor­ziening. Er zijn zelfs bedrijven die hun business model hebben ontwikkeld op data. Het beroep ‘data-scientist’ is daarnaast één van de meest populaire beroepen van dit decennium, en er zijn dan ook veel openstaande ‘data’vacatures. Wij zien veel organ­isaties stappen zetten op het gebied van visualisatietools, data-opslag, datastrategie en data governance. Echter, niet alle organisaties zijn even bedreven in datagedreven werken. Er zijn daarom veel verschillende ‘data-volwassenheidsmodellen’ ontwikkeld.

Deze modellen geven inzicht in de fase waarin een organisatie zich bevindt op het gebied van data-organisatie, -waarde en -gebruik. Steeds meer organisaties zien dat ze op verschillende onderdelen stappen kunnen zetten, om op een verantwoordelijke manier meer waarde uit hun data te halen. Er is echter een onderdeel in de organisatie met betrekking tot duurzaam effectief datagedreven werken waar nog geen tot weinig structurele aandacht aan wordt besteed, namelijk het opleiden van medewerkers in datageletterdheid.

Wanneer een organisatie investeert in datatechnologie en -organisatie heeft deze als doel hier waarde uit te halen, bijvoorbeeld om efficiënter te werken, de eindgebruiker, klant of burger beter te helpen en/of meer effectiviteit te behalen. Als een organisatie veel data heeft, betekent het niet direct dat deze doelen behaald worden.

Je kunt bijvoorbeeld goede dashboards en rapportages in omloop hebben, maar deze betekenen weinig als de medewerkers hier niet mee kunnen werken.

Het gaat hierbij niet om de technische ‘knoppenvaardigheden’ (behendig zijn en over kennis beschikken over hoe het dashboard technisch toepasbaar is), maar om de ‘zachte vaardigheden’, namelijk weten hoe je de data in het dashboard kunt omzetten in informatie en inzichten.

Met deze inzichten zullen vervolgens acties moeten worden ondernomen die het verschil kunnen maken. Het gaat hierbij niet alleen om dashboards maar ook om alle data die interne en externe medewerkers tot hun beschikking hebben zoals tabellen, grafieken, rapportages, beleidsdocumenten, evaluaties, directiebesluiten, raadsvoor­stellen etc. Dit is daadwerkelijk datagedreven werken.

In deze whitepaper lichten we de uitdagingen voor organisaties nader toe omtrent de datageletterdheid. We geven ook voorbeelden van de toegevoegde waarde die datageletterde medewerkers creëren.

Whitepaper Aanvragen

Aanhef