Alle whitepapers

Consumentenwaardering van houten woningen

Het Lente-akkoord 2.0 heeft het initiatief genomen voor een groot marktonderzoek. Maar liefst 1100 respondenten vulden een zorgvuldig samengestelde enquête in waarin ze werden bevraagd op hun wensen, twijfels, voorwaarden en gevoelens ten aanzien van houten woningbouw. Doel van het onderzoek is om inzicht te geven in het marktpotentieel van houten woningbouw en te zien wat consumenten verwachten van houten woningen. Uit de enquête blijkt dat 35 procent van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning zou overwegen. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over de vermeende nadelen van houtbouw. 

De resultaten van dit onderzoek, aangevuld met aanvullend literatuuronderzoek en een aantal interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, is samengebracht in een whitepaper. 

Het Lente-akkoord 2.0 is een initiatief van de vijf grote bouwbrancheverenigingen NEPROM, Bouwend Nederland, Aedes, WoningBouwersNL en IVBN, samen met het ministerie van BZK. Binnen het Lente-akkoord 2.0 werken 28 bedrijven (projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwondernemingen en woningbeleggers) samen om vanuit de bouwpraktijk nieuwe kennis te ontwikkelen en ervaring op te doen met circulair industrieel bouwen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef