Alle whitepapers

Casusboekje Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Met dit ‘light’ casusboekje zetten we u aan het denken over hoe u met deze taken kunt omgaan. En we laten u zien dat er met De Omgekeerde Toets © binnen de regels van de wet voldoende mogelijkheden zijn om mensen een toekomstperspectief te bieden. 

Integraal werken

Met De Omgekeerde Toets introduceert Stimulansz een heel andere manier van kijken. Een manier die eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat u, als u het principe eenmaal doorhebt, denkt: logisch, zo moet het! Zo is de wet bedoeld! Ook geeft De Omgekeerde Toets een nieuwe betekenis aan het begrip integraal werken. Door gebruik te maken van De Omgekeerde Toets ziet u namelijk de mogelijkheden van de Wet inburgering 2021 voor uw gemeente, ook in combinatie met andere domeinen in het sociaal domein. Het belangrijkste doel voor ogen is hierbij: de inburgeraar zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

5 casussen

In dit casusboekje leggen we eerst uit hoe De Omgekeerde Toets werkt en daarna passen we het principe toe op 5 casussen waarbij inburgering centraal staat. Deze casussen zijn representatief voor de uitdagingen waar inburgeraars en consulenten inburgering in het sociaal domein zoal mee te maken krijgen. Bij elke casus doen we u een oplossing à la De Omgekeerde Toets aan de hand.

Zelf aan de slag

Dit is een doe-het-zelf-boek voor alle professionals in het sociaal domein. Als u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen heeft gelezen, kunt u direct zelf aan de slag met het toepassen van het principe van De

Omgekeerde Toets. Waar nodig met een beetje hulp van ons.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding
Hoe werkt De Omgekeerde Toets?
casus 1 voorkomen of handhaven?
casus 2 schulden staan inburgering in de weg
casus 3 afschalen of belemmeringen verhelpen?
casus 4 motivatie (h)erkennen
casus 5 participeren of inburgeren?
Om rekening mee te houden
Colofon
Over Stimulansz

Whitepaper Aanvragen

Aanhef