Alle whitepapers

Business Continuity Management (BCM) bij Gemeenten

Business Continuity Management (BCM) bij Gemeenten - Continuïteitsrisico's bij informatie-uitwisseling in ketenverband
Gemeenten krijgen steeds meer de positie van HET loket voor de overheid en worden dan ook steeds meer aangesproken op de effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening waaronder het borgen van de continuïteit.

Deze whitepaper geeft een antwoord op de vraag binnen de gemeentelijke overheid: hoe kunnen we de continuïteit van de bedrijfsprocessen in de keten beheersen (Business Continuity Management ofwel BCM in de keten) en waarborgen?

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Aanleiding
Ronde tafel bijeenkomst en interviews
Situatieschets
Inventarisatie kritieke processen
Inventarisatie belangrijkste risico’s met grote impact
Specifieke risico’s bij ketensamenwerking
Aanpak BCM
Tips voor BCM in ketenverband
Kritieke succesfactoren

Bijlage 1 – Overzicht risico's uit de workshop

Whitepaper aanvragen

Aanhef