Alle whitepapers

Kunstmatige intelligentie toepassen in participatie

Participatie is altijd een hoeksteen geweest van effectieve lokale besluitvorming. Van oudsher waren inloopavonden op het  gemeentehuis en inwonersbijeenkomsten de belangrijkste kanalen waar bewoners zorgen konden uiten en konden deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Ongeveer tien jaar geleden kwamen dan de eerste digitale platforms op de markt die gemeenten extra mogelijkheden geven voor interactie en feedback. En vandaag opent kunstmatige intelligentie (AI) nieuwe deuren. Met AI kunnen gemeenten niet alleen hun efficiëntie aanzienlijk verhogen, maar er ook voor zorgen dat hun participatieprojecten nog beter worden. Maar we stuiten ook op nieuwe uitdagingen. Dit roept belangrijke vragen op: Wanneer zet je als gemeente deze tools precies in? En hoe blijf je ethisch verantwoord handelen?

In deze gids verkennen we de voordelen en toepassingen van AI voor participatie en hoe lokale overheden de stem van inwoners kunnen versterken. We gaan dieper in op hoe het je kan helpen tijd te winnen in je dagelijkse taken, gegevensanalyses te vergemakkelijken en waarom het cruciaal is om na te denken over je GovTech-tools.

Whitepaper aanvragen

Aanhef