Alle whitepapers

6 manieren voor online consultatie

Hoe betrek je inwoners bij lokale beleidsbeslissingen?

Als gemeente wil je inwoners mogelijk betrekken bij het lokaal beleid. Maar waar begin je? Deze gids biedt een overzicht van de verschillende methoden voor online consultatie en de voorwaarden waaronder deze het beste werken. De voor- en nadelen van alle participatiemethoden passeren de revue, net als de implicaties van het moment in de beleidscyclus waarop je burgers betrekt. Er is geen gouden regel voor succesvolle burgerparticipatie: projecten zullen altijd maatwerk vergen, ook online. Wat goed werkt verschilt vaak per gemeente, wat betekent dat elk proces een zekere mate van trial-and-error vereist. Maar uiteindelijk verrijkt de combinatie van verschillende participatiemodellen, methoden en momenten samen het democratisch proces. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef