of 65101 LinkedIn

Werken bij Waterschap Hollandse Delta

On the waterfront

Van Rotterdam-Zuid tot Goeree-Overflakkee zorgt hij met z’n collega’s voor droge voeten. Waterbeheer, van zeedijk tot sloot. Johan Vermeulen (33) is plantoetser en vergunning- verlener bij waterschap Hollandse Delta. Hij controleert of gemeentelijke bestemmings- plannen de ‘watertoets’ kunnen doorstaan.

 

Afbeelding

In stedelijke gebieden is er een enorme druk op de schaarse ruimte. Geen wonder dat veel gemeenten voor hun woningbouw verlekkerd kijken naar de groene dijken in ons fraaie rivierenlandschap. Een torenflat met uitzicht op water, het levert geld op. Maar kunnen de dijken deze woningbouw aan? Uit berekeningen moet blijken of zo’n dijk in gevaar komt, Johan toetst deze berekeningen. ‘We kijken daar pragmatisch naar’, vertelt Johan. ‘Een groene dijk is mooi, maar mensen moeten in het westen ook kunnen leven, wonen en werken.

 

Met mijn twintig collega’s verleen ik vergunningen voor alle soorten werkzaamheden aan en bij dijken. Het is technisch werk, wij gaan niet over landschappelijke schoonheid.’

 

Jongerengroep

Johans werk bestaat ook uit kleine dingen, een aanvraag voor beschoeiing hier, een bruggetje over een sloot daar. Werk dat in de toekomst minder wordt, want de waterschappen willen meer een regiefunctie op zich nemen. Meer vrijheid voor gemeenten en boeren, waarbij de waterschappen vooral de grote lijnen in de gaten houden. Door in een vroeg stadium bij alle plannen te worden betrokken.

‘We zijn dan niet meer de ouderwetse, strenge vergunning- verlener, maar een meedenkende partij die goed contact met de gemeenten moet leggen. Ons werk verandert daarmee drastisch en daarom hebben we andersoortige medewerkers nodig. Niet alleen techneuten, maar mensen die zowel over technische als sociale vaardigheden beschikken. Dat zijn moeilijke processen binnen onze organisatie, want het is de vraag of iedereen die verandering aankan.’

Binnen waterschap Hollandse Delta is Johan actief in de jongerengroep Waterhoos, voor medewerkers jonger dan 35 jaar. Zij zagen met lede ogen aan hoe de spanningen over alle veranderingen opliepen. ‘Om dat te doorbreken organiseer- den we De Wereld Draait Door-sessies waarbij onze directie aan tafel hun visie op de toekomst moest uitleggen en de medewerkers hun visie en gevoel konden uiten. Zo wisten wij onderbuikgevoelens in de organisatie op tafel te leggen.’

 

Farmaceutisch bioloog

Enthousiast over deze organisatorische kanten kiest Johan vervolgens voor de ondernemingsraad, waarvan hij net een paar weken voorzitter is. Allemaal geen werk dat je verwacht van een afgestudeerd farmaceutisch bioloog. Johan: ‘Ingenieursbureau DHV zocht in 2008 medewerkers die aan de slag wilden met natuur en de Natuurbeschermingswet. Dat dacht ik tenminste. Maar al na drie dagen vroegen ze me of ik bij waterschap Hollandse Delta wilde worden gedetacheerd als vergunningverlener.’

 

Daar heeft Johan sinds 2010 een vaste aanstelling. ‘Ik heb er nooit spijt van gekregen. Nederland droog houden is interessant werk, net als zorgen dat ons water schoon is, blijft en wordt. En het werk is heel concreet, je bepaalt mee hoe onze ruimte wordt ingericht.’

Postadres
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK
Bezoekadres
Handelsweg 100
2988 DC RIDDERKERK
Provincie
Zuid-Holland
Telefoon
088-9743000
E-mail
info@wshd.nl
Website
www.wshd.nl