of 65101 LinkedIn

Over Waterschap Hollandse Delta

Werken bij waterschap Hollandse Delta betekent verantwoordelijkheid

krijgen en nemen. Niet alleen voor waterveiligheid, maar ook voor voldoende en schoon oppervlakte water. En voor alles wat daarbij komt kijken. Het werk bij het waterschap staat nooit stil en houdt nooit op. Je kunt dus flink aan de slag.

 

Afbeelding

Zo beschermt waterschap Hollandse Delta de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast. Met onze water- keringen zorgen we voor droge voeten. Wij beheren oppervlakte- water, wij zuiveren afvalwater en beheren (vaar)wegen. Hiermee leveren wij een actieve bijdrage aan de leefbaarheid van ons gebied.

 

Dit doen wij in samenwerking met anderen zoals de provincie, gemeen- ten, veiligheidsregio’s, bewoners, overige instanties en bedrijven. Het doel is duidelijk: veilig en duur- zaam wonen, werken en recreëren in de Hollandse Delta. Nu en inde toekomst.

 

Wij kunnen dit doen omdat inwoners meebetalen. En juist daarom moeten wij zorgvuldig omgaan met onze middelen. Dus niet alleen op technisch gebied moeten wij het beste leveren, ook vanuit bestuurlijk en financieel oogpunt moeten wij streven naar en kiezen voor de beste oplossingen in kwaliteit en geld en uitvoering van onze taken. Zo stellen wij ons als waterschap ten dienste van de omgeving; jouw omgeving!

Wij denken dat we door die opstelling een goede en aantrekkelijke werkgever zijn.

 

Waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan: klimaatadaptatie, circulaire economie, grondstoffen- en energiefabriek en de Omgevingswet. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij dichter bij bewoners en gebruikers van ons gebied komen te staan. Samen met inwoners, bedrijven en andere overheden gaan we aan de slag.

 

We bieden uiteenlopende functies aan, van jurist tot technisch adviseur en van teamleider tot programmamanager. Als waterschap bieden wij enthousiaste en betrokken jongeren graag de mogelijkheid voor een stage, een traineeship of een leer- werk traject. Samen met andere waterschappen is Hollandse Delta traineepoules gestart waarbinnen je de kans krijgt in twee jaar te werken bij de verschillende waterschappen in verschillende projecten in verschillende rollen. Zo leer je snel meer over ons ‘waterwerk’ en ontdek je snel waar jouw kunde en talent het best tot hun recht komen. Neem vooral contact met ons op als je meer wil weten. We horen graag van je!

 

Volg ons op www.wshd.nl of op twitter en facebook 

 

 

 

 

Postadres
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK
Bezoekadres
Handelsweg 100
2988 DC RIDDERKERK
Provincie
Zuid-Holland
Telefoon
088-9743000
E-mail
info@wshd.nl
Website
www.wshd.nl