of 61441 LinkedIn

Over Regio West Brabant

De Regio West-Brabant (RWB) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten. Doel hiervan is de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere de Provincie Noord-Brabant, de nationale overheid en Europa. Vooral waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen. 

Regionaal mobiliteitscentrum

Samen met onze negentien gemeenten en partnerorganisaties is de RWB op weg naar één arbeidsmarkt. Het Mobiliteitscentrum West-Brabant is in het leven geroepen om tot een gemeenschappelijke arbeidsmarkt te komen en voert taken uit op het terrein van mobiliteit en flexibiliteit, leren en ontwikkelen en leiderschap. Het Mobiliteitscentrum vervult een regionaal georganiseerde HR-functie. De ambitie is om de talenten van medewerkers in beeld te brengen, kennis te borgen en zo medewerkers te binden en te boeien voor de regio.

 

Afbeelding

PUMA (Publiek Maatwerk)

De RWB heeft de ambitie om één van de meest innoverende en concurrerende regio’s te worden in Nederland. Om die ambitie waar te maken is het belangrijk om te investeren in verjonging en het behouden van jong talent. Zodoende is in 2014 PuMa (Publiek Maatwerk) opgericht. De PuMa’s vormen een dynamisch zelfsturend team. Binnen de groep is de diversiteit groot waardoor ingespeeld kan worden op de uiteenlopende behoeften van de deelnemende gemeenten. PuMa biedt maatwerk in de vorm van flexibele ondersteuning voor kort- of langdurende projecten. Volgens Thomas Goudsmits fungeren PuMa’s vaak als de verbindende factor: “In mijn rol als PuMa ondersteun ik momenteel drie gemeenten op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Ik organiseer overlegmomenten tussen gemeenten, schrijf beleidsstukken en houd alle documentatie bij. Daarnaast zorg ik ervoor dat de opgedane kennis wordt gedeeld binnen de regio en wordt geborgd binnen gemeenten.”

 

Doordat PuMa’s altijd in ontwikkeling zijn verrassen zij vaak met creatieve ideeën en zorgen zij voor een verfris­sende blik. Karin Duboc is adviseur pilot zelfrijdend vervoer: “Als PuMa krijg je de kans om aan uiteenlopende projecten te werken. Soms zijn dit innovatieve projecten, soms projecten met een groot maatschappelijk belang. Die veelzijdigheid en afwisseling spreken mij erg aan.”                                                                                           

Postadres
Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Bezoekadres
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Provincie
Noord-Brabant
Telefoon
076 502 7272
E-mail
mobiliteitscentrum@west-brabant.eu
Website
www.werkeninwestbrabant.nl