of 59082 LinkedIn

Over Provincie Drenthe

Werken bij de overheid saai en niet uitdagend?

Binnen de provincie Drenthe wordt daar anders over gedacht.

 

De provincie Drenthe typeert zich als een adaptieve netwerkorganisatie. Een organisatie die in dienst van het bestuur snel reageert op maatschap­pelijke vraagstukken. Onze opgaven zijn steeds vaker complexer van aard en kunnen niet vanachter het bureau opgelost worden. Daarom zoeken we de buitenwereld op en kijken we met elkaar wat goed is voor Drenthe. Dit doen we met inwoners, onderne­mers en andere organisaties. Samen met partners worden mooie resulta­ten neergezet.

 

Wist je bijvoorbeeld dat Drenthe de eerste regenboogprovincie van Nederland is? En dat we werken aan een duurzaam en energieneutraal Drenthe? Drenthe is dus veel meer dan een mooie fietsprovincie! 

 

Ook onze organisatie is volop in ont­wikkeling. De wereld om ons heen verandert en de organisatie beweegt mee. Er is veel expertise binnen de teams, van jong tot oud. Jongeren brengen nieuwe ideeën, perspectieven en vaardigheden mee. Tegelijkertijd blijft de oudere generatie scherp en dragen zij de kennis over. Dit zorgt voor een gezonde generatiebalans en dat komt de kwaliteit ten goede. 

 

Begin dit jaar zijn er twaalf trainees (Drentalenten) gestart bij de provincie Drenthe in verschillende teams. De trai­nees zijn jonge, ondernemende en ambitieuze professionals die de handen uit de mouwen steken voor Drenthe.

Trainee aan het woord: Jan-Willem (trainee P&O)

 

“Onze organisatie kenmerkt zich door een open en informele cultuur waar­door iedereen benaderbaar is. Wanneer jouw idee positief kan bijdragen, krijg je de ruimte om dit verder uit te werken en in de praktijk te brengen. Er zijn genoeg kansen en mogelijkheden, dit heb je helemaal zelf in de hand. Ik werk aan verschillende projecten wat zorgt voor veel diversiteit in mijn werk. Geen dag is daardoor hetzelfde!”


Niet alleen door het aanbieden van traineeships komen er steeds meer jongeren bij de provincie te werken, ook het generatiepact biedt ruimte voor jonge instroom en een gezonde generatiebalans. 

 

Afbeelding

 

Jouw carrière

Bij Drenthe besteden we veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Samen met je leidinggevende maak je afspraken over jouw loopbaan en welke activiteiten en/of opleidingen je kan volgen. Ook hebben we concernopleidingen waaraan iedere medewerker kan meedoen zoals bijvoorbeeld een cursus bestuurlijk-ambtelijk samenspel of andere rele­vante opleidingen voor je werk. Drenthe geeft je de ruimte om te doen wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent! 

 

Stage

De provincie Drenthe is altijd op zoek naar stagiaires. Passend bij jouw oplei­ding en achtergrond zijn er diverse stagemogelijkheden op zowel MBO, HBO als universitair niveau. Als stagiair bij de provincie krijg je goede begeleiding, een moderne werkplek en een passende vergoeding. In 2016 waren er maar liefst 49 stagiai­res werkzaam bij de provincie Drenthe. 

 

Traineeship

Drenthe staat midden in de maatschappij, tussen de mensen, de bedrijven en haar partners. Als trainee bij de provincie Drenthe doe je in twee jaar tijd veel ervaring op en krijg je de vrijheid om je verder te ontwikkelen. Wil jij bijvoorbeeld projectleider worden? Of werk jij graag mee aan het ontwikkelen van nieuw beleid? Bij de provincie Drenthe bepaal jij je eigen succes.

Je volgt trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en inhoud. Samen met andere trainees ga je twee leerzame, nuttige en vooral leuke jaren tegemoet waar je de rest van je loopbaan van kan profiteren.

Ben jij enthousiast geworden en wil jij samen met ons Drenthe nog mooier maken? Dan komen wij graag met jou in contact (werkenbij@drenthe.nl).

Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen
Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Provincie
Drenthe
Telefoon
0592 36 55 55
E-mail
post@drenthe.nl
Website
www.provincie.drenthe.nl/