of 64621 LinkedIn

Provincie Drenthe

Het landschap van Drenthe

't Olde Landschap wordt Drenthe wel genoemd. Terecht: de oudste sporen van menselijke nederzettingen dateren van 60.000 jaar geleden. Toen werd Drenthe bewoond door mammoetjagers. Latere bewoners lieten, zo'n 5000 jaar geleden, de hunebedden achter in het Drentse landschap. Het reliëf van Drenthe is te vergelijken met een omgekeerd soepbord: een hoger gelegen gebied in het midden met daaromheen lager gelegen delen. Bossen, venen, heidevelden en beken worden afgewisseld door akkers en weiden.

 

Afbeelding


Economische ontwikkelingen

Drenthe heeft na de Tweede wereldoorlog een snelle industriële ontwikkeling doorgemaakt. In en rond Emmen vindt u nu nog de grootste industriële concentratie van Nederland. De industrie is al lang niet meer de grootste werkgever in Drenthe. Net als in de rest van Nederland, werken in Drenthe steeds meer mensen in de dienstensector. Hieronder vallen commerciële organisaties zoals van de banken verzekeraars. Hieronder horen ook niet-zakelijke sectoren als overheid en zorg. Vooral Assen is een echte dienstenstad. Hoewel Drenthe een provincie is met een landelijk karakter, neemt de betekenis van de landbouw steeds verder af. Alleen de tuinbouw rond Emmen vormt daarin een uitzondering.

Postadres
Postbus 122
9400 AC Assen
Bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Provincie
Drenthe
Telefoon
0592 36 55 55
E-mail
post@drenthe.nl
Website
www.provincie.drenthe.nl/