of 64621 LinkedIn

Justitiële Informatiedienst

Een veiliger en rechtvaardiger samenleving… Dit is dé uitdaging van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Informatie over personen is daarbij onmisbaar. Zeker wanneer ze iets op hun kerfstok hebben. Daarom leggen organisaties als politie, openbaar ministerie en de Rechtspraak continu gegevens vast. Gegevens die later opnieuw gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van de wet. Om er gebruik van te kunnen maken, moeten deze cruciale gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn. En daar komt de Justitiële Informatiedienst (Justid) in beeld. 

Rechtbank
Presentatie vacature

meer foto's

Postadres
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Bezoekadres
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Provincie
Overijssel
Telefoon
088-9989000
E-mail
xxx
Website
www.justid.nl