of 59082 LinkedIn

Over Gemeente Oldambt

Oldambt is de tweede grootste gemeente van de provincie Groningen met Winschoten als grootste kern. Ondanks het feit dat het aantal inwoners in deze regio afneemt, ontwikkelt het gebied zich snel. Met verschillende projecten maakt de gemeente - samen met inwoners en ondernemers - het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren.

Oldambt is de tweede grootste gemeente van de provincie Groningen met Winschoten als grootste kern. Ondanks het feit dat het aantal inwoners in deze regio afneemt, ontwikkelt het gebied zich snel. Met verschillende projecten maakt de gemeente - samen met inwoners en ondernemers - het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren.

 

Project Blauwestad

Om een economische impuls te geven aan de regio, is in 2001 het project Blauwestad van start gegaan. Op een groot stuk braakliggende landbouw­grond werd een nieuw meer van ruim 800 hectare aangelegd. Daarnaast is er 350 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd én is de woonplaats Blauwestad gebouwd; een dorp met vijf woongebieden met ieder een eigen uitstraling. Inmiddels is de kavelverkoop in volle gang en worden er steeds meer woningen gebouwd.

 

Afbeelding
 

Grenzeloos werken

Oldambt ligt vlakbij de Duitse grens en dat biedt kansen. De gemeente werkt samen met verschillende partners uit Nederland en Duitsland aan verschillende projecten om het werken over de grens te stimuleren. Zo wordt er een vrijwilligersbeurs georganiseerd, krijgen leerlingen op de basisschool les van een Duitse juf en wordt er gewerkt aan een Kennis- en Innovatiewerkplaats die zich onder andere inzet voor het vinden van stages en afstudeeropdrachten over de grens.

 

Initiatieven mogelijk maken

Gemeente Oldambt opereert als ‘facilitator van de samenleving’. De toekomst van de lokale overheid ligt volgens Oldambt in het begelei­den en enthousiast maken van de samenleving. Daarom maakt de gemeente verschillende initiatieven vanuit inwoners en ondernemers uit de regio mogelijk. De dorpen en wij­ken werken allemaal aan een eigen visie die invulling geeft aan de leef­baarheid van hun woonomgeving. Hiermee bepaalt de samenleving wat er beter kan en ligt de uitvoering van de plannen vervolgens bij de gemeente. In dit kader zijn er al verschillende initiatieven uitgevoerd, zoals de introductie van buurtrestaurants waar bewoners voor elkaar koken, de aanleg van een jeu-de-boulesbaan en de bouw van een nieuw buurthuis.

Postadres
Postbus 175
9670 AD Winschoten
Bezoekadres
Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten
Provincie
Groningen
Telefoon
0597 48 20 00
E-mail
info@oldambt.nl
Website
www.gemeente-oldambt.nl/