of 59082 LinkedIn

Over BAR-organisatie

De gemeentebesturen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk willen inwoners en ondernemers een betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Samenwerking maakt dit mogelijk. Wat hen voor ogen staat, is besturen dicht bij de burger in een omgeving die steeds verandert en snel inspelen op vraagstukken die dit oproept. Met dit doel is op 1 januari 2014 een geheel nieuwe organisatievorm van start gegaan: drie zelfstandige besturen en een moderne en robuuste BAR-organisatie die de gemeenten effectief en efficiënt ondersteunt. 

 

Afbeelding

De fusie van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk tot BAR-organisatie is de grootste gemeentelijke fusie in Nederland. Als organisatie bedienen we meer dan 100.000 inwoners. Met deze 100.000+ kwaliteit kunnen we kleinere gemeenten op een veel hoger niveau bedienen. Het geeft ons ook een krachtiger positie in de regio. Bij ons staat de inwoner altijd centraal. Persoonlijk contact met inwoners: daarin maken wij het verschil. Wij zijn geen organisatie die het altijd beter weet. Wij luisteren, stellen vragen en staan open voor goede ideeën en oplos­singen van inwoners. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op onze integriteit, de manier waarop we omgaan met gegevens en op de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij hebben grote ambitie op het gebied van dienst­verlening aan inwoners. In nieuwe technieken zien wij kansen om de manier waarop we werken te verbeteren. Daarbij blijven we oog houden voor een persoonlijke benadering. Wij verdwijnen niet achter een digitale muur.

 

Er komen veel ontwikkelingen op lokale overheden af. Maatschappelijk, techno­logisch, demografisch. We staan klaar om er een antwoord op te geven. Aller­eerst bouwen we aan een uitdagende combinatie van digitale dienstverlening met een persoonlijke touch. Ten tweede vergroten we ons vermogen om inwo­ners met verschillende belangen en standpunten op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te brengen. Zo bouwen wij bruggen over de breuklijnen in onze samenleving. En tot slot zetten we de talenten in onze flexibele organisatie optimaal in voor de steeds veranderende taken en rollen die we hebben.

Postadres
Postbus 501
2990 EA Barendrecht
Bezoekadres
Binnenhof 1
2991 AA Barendrecht
Provincie
Zuid-Holland
Telefoon
14 0180
E-mail
info@bar-organisatie.nl
Website
www.werkenbijbarorganisatie.nl/