of 63606 LinkedIn

Op de bres voor klimaat

John Steegh, Hans Middendorp 8 reacties

Drie oud-Statenleden uit Zeeland draaien nog eens de grijze plaat dat de waterschappen moeten verdwijnen. Water Natuurlijk (WN) en de Algemene Waterschapspartij (AWP) benadrukken juist de huidige positieve samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Voor burgers is er maar één overheid. Discussies over  de structuur van het openbaar bestuur in Nederland spelen allang geen rol meer. Want wie praat er nog over de Landsdelen van minister Plasterk? Het gaat om het maatschappelijk doel en dan zijn structuurdiscussies zó 20e-eeuws! Wat telt is wat waterschappen, gemeenten en provincies samen met burgers en bedrijven voor elkaar krijgen.

 

Specifiek voor waterschappen geldt, dat ze uit welbegrepen eigenbelang voorop lopen bij het remmen van de klimaatverandering met ambitieuze doelen om in 2025 evenveel energie te produceren als ze verbruiken en met heel veel projecten om het watersysteem aan te passen aan toenemende hoosbuien én extreme droogte. Het ritselt van de 'green deals' en 'blue deals' met boeren, ondernemers, burgergroepen enerzijds en overheden anderzijds om het watersysteem en de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.

 

De drie oud-Statenleden vinden de waterschappen archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en weinig populariteit onder de bevolking. Wij vinden dit achterhaalde argumenten.

Het mag dan zo zijn dat er in de jaren ’50 nog duizenden waterschapjes waren, inmiddels zijn er nog 21 grote waterschappen die tegen lage maatschappelijke kosten de essentiële watertaken in onze moderne samenleving vervullen. Het aantal raadsleden per waterschap is teruggebracht naar dertig zetels. Deze gekozen vertegenwoordigers ontvangen geen salaris maar een onkostenvergoeding. Kortom, democratie op een koopje!

 

Ook de bekendheid van de waterschappen neemt juist toe. De opkomst bij de laatste waterschapsverkiezingen was landelijk 44 procent, en in Fryslân zelfs meer dan 50 procent!  Vergelijk dat met de opkomst voor de Europese verkiezingen in Nederland, die is sinds 1994 steeds lager geweest dan 40 procent. Burgers beseffen juist heel goed dat keuzes bij waterschappen er toe doen voor hun toekomst.  Ook een populaire TV-serie “Als de dijken breken” heeft het belang van goed waterbeheer weer eens onder de aandacht gebracht.

 

Is er dan niets dat bij waterschappen beter kan? Zeker wel!  De AWP en WN hebben twee belangrijke wensen: geborgde zetels voor boeren, bedrijven en natuur zijn inderdaad een relict uit vroeger tijden. Voor het eerst lijkt er - mede met behulp van de partijen van deze drie heren: D66, GroenLinks en PvdA - een meerderheid in het parlement om dat anachronisme op te ruimen en het aantal geborgde zetels flink te beperken. Het gaat dus juist de goede kant op!


Een tweede wens: nu hebben waterschappen wettelijk niet de mogelijkheid om individuele vervuilers van het oppervlaktewater ook werkelijk extra te laten betalen. Dit komt door een stelsel van ingewikkelde regels, die ook nog eens de burgers benadelen ten gunste van boeren en bedrijven. Wij zeggen: Tweede Kamer, aan de slag!

 

John Steegh, voorzitter Water Natuurlijk
Hans Middendorp, vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Alex. Er is zeker een aparte bestuurslaag nodig. Watertaken worden als existentieel gezien voor Nederland- daarom betaald iedere burger rechtstreeks belasting aan de waterschappen. Daar wil ik als burger dan ook direct controle op
Door Alex op
@Harrie Prins: er zijn diverse waterschappen die ook lantaarnpalen kopen, omdat ze wegen beheren. Dat is een vreemd relict; draag die wegen aan de gemeenten over. Meer en meer gemeenten dragen het beheer van hun waterlopen over aan de waterschappen: ook een goede ontwikkelen. Maar het nut van de waterschappen als aparte bestuurslaag zie ik niet zo; maak er verlengd lokaal bestuur van, net als de RUD's, Veiligheidsregio's, GGD's enzovoorts. De echte archaische bestuurslaag in Nederland zijn natuurlijk de provincies. Die kunnen afgeschaft worden. De provinciale taken op het gebied van water, recreatie en natuur kunnen dan prima bij de waterschappen ondergebracht worden.
Door Tjark Reininga op
ik moet altijd aan die twee gemeenten denken, samen in één polder. de ene, agrarisch, wil het waterpeil t.b.v. de boeren laag houden en zet haar gemalen aan het werk. en de andere, meer recreatief ingesteld, wil t.b.v. watersport en natuur juist een wat hoger waterpeil, en laat water in als het peil te laag wordt. het lijkt me een weinig lokkend perspectief. het waterschap beheert nu het peil in de hele polder en voorkomt, dat beide gemeenten elkaars inzet frustreren en hoge kosten maken.
maar misschien kunnen waterschappen wel een deel van het werk aan de infrastructuur overnemen, dat gemeenten, provincies en rijk nu verrichten. zij werken toch al aan dijken en watergangen.
Door m (ud) op
De heer Hak herhaalt weer wat. Eigenlijk geen argumenten. Hij geeft niet aan waarom de oud statenleden gelijk hebben. Hij spreekt zich ook tegen; zie de laatste zin. Dit soort fact free gepraat werkt niet. De insinuatie in de eerste zin is zeer goedkoop. ook ook in zijn stijl te bliven, heeft dhr Hak wellicht belangen bij de provincie Zeeland.
Door Jan Stellingwerff op
Het lijkt erop dat de drie oud-statenleden uit Zeeland een soort vlucht naar voren maken. Niet de waterschappen moeten verdwijnen, maar de provincies. In tegenstelling tot de provincies vernieuwen de waterschappen wel. Zowel wat bestuur betreft als wat taken betreft. De waterschappen hebben meer en belangrijker taken gekregen, de provincies raken ze kwijt.
Qua taken staan de waterschappen dichter bij de inwoners dan de provincies.
Daar staat tegenover dat de waterschappen te weinig aan marketing en pr doen. Daar is nog een wereld te winnen. Kom in actie zou ik zeggen!
Door J. Hak (voormalig heemraad) op
De heren Steegh en Middendorp hebben grote, persoonlijke belangen in en bij de waterschappen. Als zelfstandige ondernemers leven zij van de opdrachten die zij vanuit de waterschapswereld krijgen. Tja, dan ben je wel bereid om een goed woordje voor deze middeleeuwen bestuursrelicten te doen. Waarin ze niet slagen. De argumenten van de Zeeuwse statenleden worden niet weerlegd, sterker nog die staan des te sterker overeind na deze reactiebrief.

Waterschappen zijn overbodige bestuursorganen. Ze doen goed werk, daar geen misverstand over. Maar er is geen enkele reden om ze als apart bestuursorgaan, met eigen verkiezingen en een eigen belastingstelsel, voor in stand te houden.
Door Johan Blaauw (Lid AB Hunze en Aas) op
Volgens mij voorzien de waterschappen wel degelijk in een behoefte waarbij deskundigheid voorop staat zonder tot versnippering van kennis te komen. Beheersing van het water is een grote prioriteit in Nederland.
Door harrie prins (oud db-lid waterschap) op
Kan me prima vinden in het verhaal van John en Hans. Met die twee wensen (geborgde zetels en meer sanctiebevoegdheden) kan ik niet uit de voeten. Maar verder: "we willen toch niet dat de waterschapsgelden bestemd worden voor de aankoop van lantaarnpalen of kunst (met alle respect) ipv te bestemmen voor veiligheid, voldoende en schoonwater??